Program partnerski bezdroza.pl

przewodniki, mapy, Księgarnia Podróżnicza www.bezdroza.com

Przyroda

Karpaty mają bogatą florę (wszystkie piętra roślinności) i faunę. Większość stepów nizin ukraińskich została przekształcona w tereny rolnicze. Północna i zachodnia część kraju leży w strefie lasów liściastych. Największe bagna znajdują się na Polesiu, miejscami zabagnienie wynosi 20-30% terenu. Torfowiska występują w dolinach Desny, Dniepru i Dniestru. Na Krymie można spotkać roślinność typu śródziemnomorskiego.
Karpaty ukraińskie są stosunkowo mało zniszczone, zwłaszcza dotyczy to Gorganów, najpierw terenu łowieckiego biskupów lwowskich, a nastepnie I sekretarzy partii komunistycznej. W górnych piętrach pokryte są one połupanymi płytami kamiennymi, powstałymi w wyniku erozji. Kamienie te (gorgan) dały nazwę górom. Inna ich nazwa to arszyca pochodząca od jednego z pasm Gorganów (dawniej odnosiła się ona do całego masywu). W górach tych porośniętych gęstym lasem żyje stosunkowo wiele dużych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi. Gorgany nie posiadają praktycznie infrastruktury turystycznej

Czarnohora - Pasmo położone na wschód od Gorganów, o podobnym charakterze, lecz bardziej zmienione przez człowieka. Posiada sieć schronisk, więc jest częściej odwiedzane przez turystów. Ciekawostką są ruiny zbudowanego tuż przed wojną obserwatorium astronomicznego na szczycie Popa Iwana.

Podole - Region nizinny nad Dniestrem pokryty niegdyś stepem. Obecnie w większości użytkowany rolniczo. Zasadniczo płaski teren jest przecięty licznymi, niesłychanie kręto meandrującymi rzekami, z Dniestrem na czele. Ich mniejsze dopływy wycinają w miękkim podłożu głębokie jary o stromych brzegach

Bukowina - Obszar na terenie Ukrainy i Rumunii leżący pomiędzy Karpatami i Dniestrem. Charakterystyczny krajobraz ukraińskiej Bukowiny to pokryte lasem wzniesienia dochodzące do 537 m n.p.m. Lecz najistotniejszą cechą tego regionu to zróżnicowanie etniczne. Żyją tu Ukraińcy, Rumuni, Polacy, Żydzi, Niemcy, Ormianie i Lipowani, co również odzwierciedla architektura (obok cerkwii stoi kościół katolicki, a za nim synagoga i świątynia grekokatolicka).
   Boks reklamowy
Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Bezdroża.
Obsługą logistyczną portalu zajmuje się firma:
Amistad Sp. Z o.o.
ul. Pychowicka 7
30-364 Kraków
www.bezdroza.pl